Circular interpretativa da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo sobre a viabilidade das vivendas colectivas no solo rústico

8 Nov 2022

Circular interpretativa sobre a viabilidade das vivendas colectivas no solo rústico e actuacións en parcelas afectadas por distinta clasificación, no marco da normativa urbanística estatal e autonómica vixente.

A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo remitíu recentemente, esta Circular interpretativa, que está a disposición dos/das colexiados/as no seguinte enlace:

CIRCULAR INTERPRETATIVA.

 

Compartir