Resultado do proceso de selección para a contratación, en réxime de arrendamento de servizos, dun arquitecto/a para realizar traballos vinculados á xeración dun novo informe estatístico colexial

0
Posted by / 31 agosto 2018 / Categories: coag, Liñas de Traballo / 0 Comments

Conforme ao previsto na convocatoria do proceso de selección para a contratación, en réxime de arrendamento de servizos, dun arquitecto/a para realizar traballos vinculados á xeración dun novo informe estatístico colexial, (circular 16/2018 de 23 de xullo), o pasado 30 de agosto reuniuse o tribunal configurado ao efecto de finalizar o proceso de selección, realizando as entrevistas aos candidatos que obtiveron maior puntuación nas fases anteriores (Valoración de méritos e Proba teórica e práctica).

Neste sentido, foron convocados para realizar as entrevistas os colexiados referidos a continuación:

  • 4022, Ildefonso Garcia de Longoria Ramos
  • 3149, Pablo Castro Pais
  • 2609, Roberto Pardo Barro

Unha vez realizadas as entrevistas, a puntuación total obtida polos 3 candidatos no proceso sería a seguinte:

Candidato méritos (25%) sobre 10 nota proba para o proceso (65%) sobre 10 entrevista persoal (10%) sobre 10 puntuación total provisional (méritos+proba+entrevista)
Ildefonso Garcia de Ramos 1.37 1.18 1 3.55
Pablo Castro Pais 1.23 3.33 0 4.56
Roberto Pardo Barro 1.18 3.82 0 5.00

Conforme ao anterior, o candidato que mais puntos obtivo é D. Roberto Pardo Barro, colexiado nº 2609, que será o contratado para a prestación do servizo. Os demais candidatos entrevistados pasarán a formar un listado de suplentes, ordenados de maior a menor puntuación. En caso de que o seleccionado finalmente non acepte o encargo, procederase a ofrecer a contratación aos suplentes polo orden de prelación indicado ata que se asigne o servizo obxecto do contrato.

As consultas e reclamacións sobre esta convocatoria poderanse realizar no panel de servizos colexiais no seguinte ENLACE

About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube