Oferta de formación por Beca FUAC

31 Mar 2023

Estudo de arquitectura con sede en Oleiros,  selecciona arquitecto/a para formación por beca FUAC

Funcións: colaborar en tareas do estudio baixo supervisión. (proxectos, concursos…)

Coñecementos: Revit, 3Dmax e nivel alto de inglés.

Contrato: Beca FUAC 03 meses.

Interesados: C.V./ porfolio a naosarquitectos@naos.es 

 

Compartir