Lei de Rehabilitación de Galicia. Trámite de audiencia.

0
Posted by / 23 noviembre 2017 / Categories: Alegacións, coag, Normativa / 0 Comments

O Colexio está a preparar alegacións á Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia. Por tal motivo convídase aos colexiados interesados a aportar propostas ou suxerencias ate o 24 de novembro.

O enderezo para a remisión das mesmas é alegacions@coag.es

Os enlaces dispostos pola administración autonómica de Galicia son:

https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-de-relevancia-xuridica/consulta-publica-previa/consultas-abertas

Ademais, para a vosa información, na páxina web da Consellería, está dispoñible un primeiro texto no seguinte enlace:

http://civ.xunta.gal/normativa?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_26Js&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_26Js_content=%2Fopencms%2FPortal-Web%2FContidos%2FLexislacion%2Flexislacion_0005.html

About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube