Intervención do Decano sobre a Xunta Xeral do 19 de Xuño

26 maio 2014

E DOCUMENTACIÓN RELATIVA Á XUNTA XERAL

Antonio Maroño, Decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, fai unha intervención a respecto da Xunta Xeral Extraordinaria do próximo 19 de xuño.

Tras un ano de xestión guiada pola urxencia de acometer as accións necesarias que garantiran a viabilidade do noso colexio, en circunstancias que todos coñecedes, o Decano e a Xunta de Goberno renovada en gran parte tra-las eleccións de abril do 2013, queremos presentarvos unha proposta de modificación puntual dos nosos estatutos coa intención de incorporar a participación activa por medios telemáticos aos nosos procesos de toma de decisións.

Neste vídeo pódese ver a explicación dos puntos a tratar na devándita Xunta do dia 19

………

Antonio Maroño, Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, hace una intervención al respecto de la Junta General Extraordinaria del próximo 19 de junio.

Tras un año de gestión guiada por la urgencia de acometer las acciones necesarias que garantizasen la viabilidad de nuestro colegio, en circunstancias que todos conocéis, el Decano y la Junta de Gobierno renovada en gran parte tras las elecciones de abril de 2013, queremos presentaros una propuesta de modificación puntual de nuestros estatutos con la intención de incorporar la participación activa por medios telemáticos a nuestros procesos de toma de decisiones.

En el siguiente video se puede ver la explicación de los puntos a tratar en la Junta del día 19

Debe aceptar as cookies de YouTube para ver este video.
Aceptando, vostede accederá ao contido de YouTube, un servizo prestado por unha empresa externa.

Política de privacidade de YouTube

Si vostede acepta, a súa eleccción será gardada e a páxina se refrescará.

Máis información premendo nos enlaces:

Carta do Decano

Convocatoria de Xunta Xeral Extraordinaria do 19 de Xuño

Modificación da Orde do día da Xunta Xeral do 19/06/2014

 

Más información pulsando en los enlaces:

Carta del Decano

Convocatoria de Junta General Extraordinaria del 19 de Junio

Modificación de la Orden del día de la Junta General del 19/06/2014

 

 

Compartir