En cumprimento do disposto no apartado 5.1 do prego de bases que rexe no concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a construción da nova sede do IMELGA en Santiago de Compostela, faise publica a composición definitiva do xurado do referido concurso.

 • Presidenta: Dona Beatriz Cuiña Barja – secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
 • Secretaria: Dona Natalia Lobato Mosquera – subdirectora xeral de Réxime Xurídico da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
 • Vogais: Don Juan Manuel Pintos Martínez – xefe do servizo de Obras e Proxectos da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
  • Dona Blanca Carballal Mariño – arquitecta proposta pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
  • Dona Sofía Alonso Blanco – arquitecta proposta pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
  • Dona Mª Ángeles Mosqueira Vidal – arquitecta proposta polo Instituto Galego de Vivenda e Solo
  • Don Santiago Catalán Tobia – arquitecto en representación do COAG
  • Don Manuel Carbajo Capeans – arquitecto en representación do COAG
  • Dona Marta Viñas Hylass-Bernoud – asesora xurídica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
  • Don Juan José González Acevedo – interventor delegado da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Máis información na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.