Proxectos

Urbanización de plaza pública. Carballo

Urbanización de plaza pública. Carballo

Alfredo Garrote+Carlos Seoane O proxecto da Praza de Sofán, nace da necesidade de ampliar o campo de festas da parroquia engadindo á superficie do adro da igrexa, un terreo lindante adquirido polo Concello de Carballo e os propios veciños. Nese ámbito encóntranse unha...

ler máis
Rehabilitación de vivienda unifamiliar. Cerdedo. Pontevedra

Rehabilitación de vivienda unifamiliar. Cerdedo. Pontevedra

José Luis Gil Pita Trátase dun proxecto de rehabilitación dunha vivenda tradicional, que trata de resolver en planta e sección os diferentes usos dun programa de vivenda contemporánea en diálogo coa estrutura orixinal espacial, de forma que se produza un enlace lóxico...

ler máis
Vivienda unifamiliar aislada. Santiago de Compostela

Vivienda unifamiliar aislada. Santiago de Compostela

Aurora García Vicente Organización, proporción, integración e relación do proxecto coa paisaxe do lugar son as pautas deste proxecto. Resólvese o acceso á edificación a través dun claro e contrastado xogo de volumes e sombras que enmarcan, o que proclamo e sempre...

ler máis
12VPP en Nogueira de Ramuín. Ourense

12VPP en Nogueira de Ramuín. Ourense

Daniel López+Pablo Noya 12 vivendas agrupadas en dúas fileiras, pegadas mediante a peza central do garaxe que permite gañar en intimidade a cada vivenda, unifica o conxunto e lle resta peso á composición total. 12 viviendas agrupadas en dos hileras, adosadas mediante...

ler máis
PFC Centro de Visitantes da Cidá. Borneiro

PFC Centro de Visitantes da Cidá. Borneiro

Alfonso Peiteado Carpinteiro O obxectivo do proxecto é a construción dun centro de visitantes para o Castro Cidá de Borneiro, en Cabana de Bergantiños. Entendo o castro como un feito imaxinario, feito que conleva a necesidade de aproximación para poñerse en contacto...

ler máis
Rehabilitación de vivienda en Príncipe. Vigo

Rehabilitación de vivienda en Príncipe. Vigo

María Gracia Amandi Joglar Reforma interior e substitución de carpintarías en vivenda situada na cuarta planta dun edificio de principios do século XX. Reforma interior y sustitución de carpinterías en vivienda situada en la cuarta planta de un edificio de principios...

ler máis
Recuperación do Campo da Leña. A Coruña

Recuperación do Campo da Leña. A Coruña

Felipe Peña+Alejandro A. Blanco O Campo da Leña é un conxunto de espazos públicos situados entre os dous barrios históricos centrais de A Coruña: a Cidade Vella e a Pescadería e paso obrigado destes a outro, popular e denso, Montealto. Actualmente nomeados como Plaza...

ler máis
La barbería de Raúl. A Estrada

La barbería de Raúl. A Estrada

Juan José Taboada+Miguel Camba Desenvólvese o proxecto a partir dun local comercial no seu día destinado a ultramarinos familiar, situado nos baixos dun anódino edificio de vivendas, tanto ou máis que o ámbito urbano no que se insire e cuxa maior bondade, estaba no...

ler máis
Rehabilitación de casa y entorno. Corcubión

Rehabilitación de casa y entorno. Corcubión

CREUSeCARRASCO Rehabilitación e renovación dunha vivenda e as súas construcións auxiliares, situada na parte alta dunha ampla parcela con pendente ao mar. A intervención diversifica a súa mirada e xera límites e cruces entre espazos, facendo explícita a relación entre...

ler máis
PFC Comunidad María del Mar. Retalhuleu. Guatemala

PFC Comunidad María del Mar. Retalhuleu. Guatemala

Carmen Pérez Parapar Guatemala ten unha historia recente convulsa, que foi dando forma ao longo do tempo á problemática actual. O conflito armado supuxo o punto de partida de décadas de abusos sistemáticos contra a poboación, con miles de vítimas mortais e...

ler máis
Reforma Facultad Derecho. Campus Elviña. A Coruña

Reforma Facultad Derecho. Campus Elviña. A Coruña

Elena Sarmiento+Adrián Martín O proxecto de Reforma da Facultade de Dereito non pode entenderse sen a transformación do espazo exterior levada a cabo. A escavación de dous pequenos patios para introducir luz nos novos espazos de planta baixa e primeira recollida en...

ler máis
A Cidade Intuida. Santiago de Compostela

A Cidade Intuida. Santiago de Compostela

A Cidade Intuida foi unha reflexión colectiva sobre un futuro posible da cidade de Santiago que baseouse no traballo teórico e en equipo dunha serie de arquitectos para intuír as posibilidades da cidade cara o ano 2021. O traballo abordouse desde diferentes escalas,...

ler máis
A Cidade dos Barrios. A Coruña

A Cidade dos Barrios. A Coruña

Estudio MMASA+Ergosfera+Desescribir +Pescadería 20+Grupo Dodó O Proxecto A Cidade dos Barrios xurdiu como unha iniciativa de aproximación á cidadanía por parte do colectivo de arquitectos e durante o seu desenvolvemento foron revelándose mecanismos alternativos de...

ler máis
Rehabilitación A Baña. Negreira

Rehabilitación A Baña. Negreira

Abalo Alonso Arquitectos Actuamos con discreción; consolidamos os muros de granito, repoñemos a cuberta de tella e situamos un aseo adaptado. Saneamos, retacamos xuntas e pintamos de branco, con pintura ao cal, os muros de pedra pola súa cara interior. Entaboamos con...

ler máis
Spanish Dream. Galicia

Spanish Dream. Galicia

Ana Amado Pazos+Luz Paz Agras +Marta Marcos Maroño Spanish Dream é un proxecto que propón unha reflexión crítica sobre a crise económica e as súas consecuencias. Na actualidade asistimos a unha situación que está a provocar graves desequilibrios económicos en todo o...

ler máis