Emprego

Concello de Tomiño – Praza de arquitecto/a

Concello de Tomiño – Praza de arquitecto/a

No BOP Pontevedra de data 20 de decembro, aparece o anuncio das Bases xerais que regulan as convocatorias de diversos procesos selectivos correspondentes ás prazas de estabilización de emprego temporal do Concello de Tomiño, onde figura unha praza de arquitecto/a....

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Empresa de inxeniería con implantación no  sur de ALEMANIA selecciona arquitecto/a para asesoramento e coordinación en área de riesgos laborais en obras como CSS. Posto ofertado:  SCHACHTELE HSE _ Coordinador/a de Seguridad e Saude (CSS) en Obras de Construcción...

read more
Concello de Tomiño – Praza de arquitecto/a

Concello de Pontevedra- Praza de Arquitecto/a

No BOP Pontevedra de data 19 de decembro, se publica a convocatoria e bases xerais e específicas de selección para a provisión das plazas correspodentes á oferta de emprego público extraordinaria, que inclúe unha praza de arquitecto/a. Enlace ao BOP. Por último,...

read more
Concello de Tomiño – Praza de arquitecto/a

Concello de Chantada – Praza de Arquitecto/a

No BOP Lugo de data 19 de decembro, se publica a convocatoria e bases xerais e específicas de selección para a provisión das plazas correspodentes á oferta de emprego público extraordinaria, que inclúe unha praza de arquitecto/a. Enlace ao BOP. Por último, infórmase...

read more
Concello de Tomiño – Praza de arquitecto/a

Concello de Xinzo de Limia – Praza de Arquitecto/a

No BOP Ourense de data 19 de decembro, se publica a convocatoria e bases xerais e específicas de selección para a provisión das plazas correspodentes á oferta de emprego público extraordinaria, que inclúe unha praza de arquitecto/a. Enlace ao BOP. Por último,...

read more
Concello de Tomiño – Praza de arquitecto/a

Prazas de Arquitecto/a no BOP A Coruña

No Boletín Oficial da Provicia de A Coruña de data 19 de decembro, aparecen anuncios de bases de estabilización de emprego temporal nos concellos de Ferrol e de Boiro. FERROL Bases estabilización de emprego temporal OEP 2021 BOP AC 19/12/2022  BOIRO Bases xerais e...

read more
Concello de Tomiño – Praza de arquitecto/a

Concello de Vivieiro – Dúas prazas de arquitecto/a

No BOP-Lugo de 16 de decembro, aparece o anuncio da convocatoria e bases reguladoras cos seus anexos aprobadas pola Alcaldía, polas que se inicia o proceso selectivo para o ingreso en prazas de funcionario de carreira ou persoal laboral fixo no Concello de Viveiro,...

read more
Concello de Tomiño – Praza de arquitecto/a

Concello de Boiro – Praza de arquitecto/a

No BOP A Coruña de 16 de decembro aparece o Anuncio de publicación de bases e convocatoria para provisión de praza de arquitecto no Concello de Boiro. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste...

read more
Concello de Tomiño – Praza de arquitecto/a

Ofertas de emprego BOP Ourense

No BOP Ourense de 14 de decembro, aparecen prazas de emprego público para arquitecto/a por estabilización mediante concurso nos concellos de: O Carballiño Castrelo de Miño Muíños Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa...

read more
Concello de Tomiño – Praza de arquitecto/a

Concello de Ourol – Praza de arquitecto/a municipal

No BOP Lugo de 9 de decembro, anúcianse a aprobación das Bases Xerais que rexerán xunto coas Bases Específicas das convocatorias dos procesos selectivos excepcionais correspondentes ás prazas de estabilización de emprego temporal de longa duración do Concello de Ourol...

read more