Emprego

Oferta de formación por beca FEUGA o FUAC

Oferta de formación por beca FEUGA o FUAC

Estudo de arquitectura KNF Arquitetura&Ingenieria con sede en Vigo, seleccióna arquitecto/a para formación por beca. Funcións: Colaborar en traballos relacionados coa redacción de proxectos de edificación baixo supervisión. Postos ofertados: dous. Duración da...

read more
Oferta de formación por beca FEUGA o FUAC

Oferta de emprego

UVE VALORACIONES S.A.  selecciona varios postos de arquitecto/a autónomo como  tasador externo para a zona de Ourense. Requisitos: Un ano de experiencia mínima en sociedades de tasación. Tipo de contrato: Autónomo. Interesados: Enviar C.V. a atención de Beatriz...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

UVE VALORACIONES S.A.  selecciona dous postos de arquitecto/a autónomo como  taxador externo para a zona de Ourense. Requisitos: Mínimo dun ano de experiencia en sociedades de taxación. Tipo de contrato: Autónomo. Ubicación dos postos de traballo: Madrid. Interesados:...

read more
Oferta de emprego público 2023 do Concello de Chantada | 1 praza de arquitecto/a

Concello de Cee – Unha praza de Arquitecto/a

No BOP-A Coruña de 27 de novembro publicase a Resolución da Alcaldía número 1051/2023 e data 20 de novembro de 2023, aprobaronse as bases que rexen a convocatoria para a cobertura definitiva, en propiedade mediante sistema de concurso-oposición libre dunha praza de...

read more
Oferta de emprego público 2023 do Concello de Chantada | 1 praza de arquitecto/a

Concello de Betanzos – Unha praza de Arquitecto/a

No BOE de 27 de novembro publicase a Resolución de 17 de novembro de 2023, do Concello de Betanzos (A Coruña), referente á convocatoria para proveer unha praza de Arquitecta/o ARI, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica e clase Arquitecta...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

KM ARQUITECTOS VIÑO LOPEZ SLP con sede en LUGO,  selecciona arquitecto/a colaborar autónomo para traballos de planeamento. Funcións: Redacción de instrumentos de planeamento. Requisitos: Experiencia Qgis e Normas técnicas de planeamento Posto ofertado: Autónomo/a -...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura con sede en Vigo, selecciona arquitecto/a para desarrollo de proxectos e xestión de obra. Requisitos: Requírese al menos 5 anos de experiencia en elaboración de proxectos e dirección de obras Coñecementos: Programas CAD (Autocad, Revit,...

read more
Oferta de emprego público 2023 do Concello de Chantada | 1 praza de arquitecto/a

Concello de Baiona – Unha praza de arquitecto/a

No BOP Pontevedra de 14 de novembro, publícase a convocatoria dunha praza de arquitecto superior funcionario interino por programa. ANUNCIO Despois de aprobar por Resolución de Alcaldía núm. 2023-2459 de data 31 de outubro de 2023, as bases e a convocatoria para de...

read more