Convocatorias de Xuntas ordinarias de Delegación do mes de novembro

10 Nov 2021

Informase da convocatoria das Xuntas ordinarias de Delegacións do Colexio, a celebrar no mes de novembro, que se indican a continuación. Lembramos que é preciso confirmar previamente a asistencia.

CONFIRMACIÓN PREVIA DA ASISTENCIA E MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Conforme ás indicacións da Secretaría colexial para cumprir co previsto na ORDE do 22 de outubro de 2021, da Consellería de Sanidade, a asistencia á Xunta de delegación requirira:

  • Solicitar e obter no prazo establecido a confirmación previa de asistencia.
  • Comprometerse a manter a distancia de seguridade e respetar o resto de medidas de seguridade que se establezan.
  • Asistir provistos dos medios de protección necesarios para evitar a xeración de riscos de propagación da enfermidade covid-19, así como a propia exposición aos ditos riscos (como mínimo mascara protectora).
  • Comprometerse a que, no caso de que confirmada a súa asistencia non poida asistir, avisar á secretaría colexial.

COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA

Neste sentido, os/as interesados/as en asistir, deberán solicitar á maior brevidade posible a súa asistencia cubrindo o formulario dispoñible no seguinte ENLACE

CONVOCATORIAS

Convocatoria de Xunta ordinaria da Delegación de A Coruña o día 25 de novembro. ENLACE

Convocatoria de Xunta ordinaria da Delegación de Lugo o día 18 de novembro. ENLACE

Convocatoria de Xunta ordinaria da Delegación de Ourense o día 25 de novembro. ENLACE

Convocatoria de Xunta ordinaria da Delegación de Pontevedra o día 23 de novembro. ENLACE

Convocatoria de Xunta ordinaria da Delegación de Vigo o día 18 de novembro. ENLACE

Convocatoria de Xunta ordinaria da Delegación de Santiago o día 30 de novembro. ENLACE

Convocatoria de Xunta ordinaria da Delegación de Ferrol o día 24 de novembro. ENLACE

Compartir