Lei de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia

3 Xan 2018

No DOG de 2 de xaneiro, aparece publicada a Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que afecta a espectáculos públicos e ás actividades recreativas que se celebren en establecementos ou espazos abertos ao público.

Pode accederse á publicación a través do seguinte ENLACE.

Compartir