Oferta por Beca FEUGA

2 Out 2019

Estudo de arquitectura na cidade de A Coruña, selecciona arquitecto/a para Beca FEUGA. 

requisitos: 

  • arquitecto recen titulado.

ofrécese:

  • colaborar no estudio ca redacción de proxectos de arquitectura, vistia de obra e informes. Media xornada ampliable.

interesados:


Estudio de arquitectura en la ciudad de A Coruña, selecciona arquitecto/a para Beca FEUGA.

requisitos: 

  • arquitecto recien titulado .

se ofrece:

  • colaborar en el estudio con la redacción de proyectos de arquitectura, visita de obra e informes. Media jornada ampliable. 

interesados:

Compartir