Orde de Servizo respecto Alineacións no Concello de Vigo

4 Ago 2022

Polo seu interese, acompañamos documento que nos traslada o Concello de Vigo coa Orde de Servizo nº 2/2022 relativa ó criterio a aplicar nas parcelas existentes en solo urbano consolidado con falta de grafiado de aliñacións.

Orde de servizo 2-2022

Compartir