A arquitectura é para o verán. Obradoiro infantil.

1 Xul 2014

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia na súa delegación de Vigo organiza en colaboración con Sistema Lupo estes talleres de arquitectura para nenos onde se pretende profundizar no labor divulgativo sobre a arquitectura entendida no seu amplo sentido transversal; arte, sociedade, patrimonio, historia, xeografía, participación…

Os talleres incluirán sesións que acheguen aos nenos a unha actividade creativa que inflúe nas nosas vidas de modo cotián. A arquitectura.
E farano de modo lúdico a través do xogo, para iso contarán coa didáctica propia de sistema lupo, un sistema modular de bloques que potencia a creatividade do participante así como a capacidade de traballo en equipo.

A través da construción/destrución con grandes bloques de super lupo os participantes aproximaranse a través do xogo a conceptos básicos da arquitectura. Os participantes irán aumentando no nivel de dificultade a medida que se familiaricen coas xeometrías e o sistema.

Xeometría, escala, estrutura… Todo iso a través do traballo en equipo e coa formulación de temas que nos farán viaxar polos distintos continentes e épocas históricas a través das sesións dedicadas ás marabillas do mudo e grandes civilizacións… Xapón, Exipto, A Antiguedad Clásica… Todo iso nunha contorna educativa e lúdica.

Descrición dos talleres
Lugar. Delegación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en Vigo. C/Doutor Cadaval. Vigo
Inscricións. A través do mail info@sistemalupo.com.
Teléfonos de contacto. 986439633 / 981225267/ 686720020
Datas. Agosto 2014.
Talleres semanais de luns a venres repartidos ao longo do mes de Agosto.
Semana 1_ Do 4 á 8
Semana 2_ Do 11 á 15
Semana 3_Do 18 á 22
Semana 4_ Do 25 ao 29.
Horario. 11:00-14:00 h
Idades. de 6 a 10 anos.
Prezo taller. 50€ Ofertas para aqueles que se inscriban en dúas semanas 80 ? e descontos do 5 % para colexiados do COAG.
Mínimo 10 nenos para cada sesión, máximo 20 /sesión.
Descrición dos talleres.
Talleres de arquitectura en grupo, baseados no uso do material propio de Sistema Lupo.
(ver dossier anexo ou http://sistemalupo.ferminblanco.com/).

A arquitectura é para o verá. Obradoiro infantil.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en su delegación de Vigo organiza en colaboración con Sistema Lupo estos talleres de arquitectura para niños donde se pretende ahondar en la labor divulgativa sobre la arquitectura entendida en su amplio sentido transversal; arte, sociedad, patrimonio, historia, geografía, participación…

Los talleres incluirán sesiones que acerquen a los niños a una actividad creativa que influye en nuestras vidas de modo cotidiano. La arquitectura.
Y lo harán de modo lúdico a través del juego, para ello contarán con la didáctica propia de sistema lupo, un sistema modular de bloques que potencia la creatividad del participante así como la capacidad de trabajo en equipo.

A través de la construcción/destrucción con grandes bloques de super lupo los participantes se aproximarán a través del juego a conceptos básicos de la arquitectura. Los participantes irán aumentando en el nivel de dificultad a medida que se familiaricen con las geometrías y el sistema.

Geometría, escala, estructura… Todo ello a través del trabajo en equipo y con el planteamiento de temas que nos harán viajar por los distintos continentes y épocas históricas a través de las sesiones dedicadas a las maravillas del mudo y grandes civilizaciones… Japón, Egipto, La Antiguedad Clásica… Todo ello en un entorno educativo y lúdico.

Descripción de los talleres
Lugar. Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en Vigo. C/Doctor Cadaval. Vigo
Inscripciones. A través del mail info@sistemalupo.com. 
Teléfonos de contacto 986439633 / 981225267/ 686720020
Fechas . Agosto 2014. 
Talleres semanales de lunes a viernes repartidos a lo largo del mes de Agosto.
Semana 1_ Del 4 al 8
Semana 2_ Del 11 al 15
Semana 3_Del 18 al 22

Semana 4_ Del 25 al 29.
Horario 11:00-14:00 h
Edades de 6 a 10 años. 
Precio taller 50 € Ofertas para aquellos que se inscriban en dos semanas 80 € y descuentos del 5 % para colegiados del COAG.
Mínimo 10 niños para cada sesión, máximo 20 /sesión.
Descripción de los talleres.
Talleres de arquitectura en grupo, basados en el uso del material propio de Sistema Lupo.
(ver dossier anexo o http://sistemalupo.ferminblanco.com/).

Compartir