V Congreso APLU – Disciplina urbanística: estado do urbanismo e retos para o futuro

5 Abr 2019

Os próximos días 10, 11 e 12 de xuño terá lugar a quinta edición do Congreso organizado pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

Este simposio, que se vén desenvolvendo con carácter anual dende o ano 2015, ten como obxectivo o intercambio e divulgación de ideas, coñecemento e experiencias que nos permitan contribuír a avanzar no camiño cara a un verdadeiro desenvolvemento urbanístico sostible.

Baixo o lema “Estado do Urbanismo e Retos para o Futuro”, esta edición estrutúrase en catro áreas temáticas. A primeira céntrase na necesidade de afrontar un novo modelo urbano, abordando o estudo das Axendas Urbanas e conceptos como o de cidade próxima. A continuación, analizarase a interrelación do urbanismo con determinadas políticas públicas. Un terceiro bloque tratará as cuestións máis actuais no eido da intervención administrativa. Nunha sesión final, como xa vén sendo habitual neste Congreso, o debate xirará sobre as perspectivas para o futuro.

Fomentar a participación, o debate e a reflexión marca a nosa folla de rota na celebración destes Congresos. Por iso, ademais de reunir a recoñecidos especialistas na materia urbanística, tanto de ámbito nacional como internacional, potenciamos o espazo para a participación activa de todos os asistentes.

Convidámosvos a participar neste Congreso, pois a vosa contribución é decisiva.

Esperámosvos!

Máis información neste ENLACE.


V Congreso APLU – Disciplina urbanística: estado del urbanismo y retos para el futuro

Los próximos días 10, 11 y 12 de junio se celebrará la quinta edición del Congreso organizado por la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.

Este simposio, que se viene desarrollando con carácter anual desde el año 2015, tiene como objetivo el intercambio y divulgación de ideas, conocimiento y experiencias que nos permitan contribuir a avanzar en el camino hacia un verdadero desarrollo urbanístico sostenible.

Bajo el lema “Estado del Urbanismo y Retos para el Futuro”, esta edición se estructura en cuatro áreas temáticas. La primera se centra en la necesidad de afrontar un nuevo modelo urbano, abordando el estudio de las Agendas Urbanas y conceptos como el de ciudad próxima. A continuación, se analizará la interrelación del urbanismo con determinadas políticas públicas. Un tercer bloque tratará las cuestiones más actuales en el ámbito de la intervención administrativa. En una sesión final, como ya viene siendo habitual en este Congreso, el debate girará en torno a las perspectivas para el futuro.

Fomentar la participación, el debate y la reflexión marca nuestra hoja de ruta en la celebración de estos Congresos. Por ello, además de reunir a reconocidos especialistas en la materia urbanística, tanto de ámbito nacional como internacional, potenciamos el espacio para la participación activa de todos los asistentes.

Os invitamos a participar en este Congreso, pues vuestra contribución es decisiva.

¡Os esperamos!

Más información en este ENLACE.

 

Compartir