Aprobada a Instrución acerca da execución dos contratos de obra da Xunta de Galicia ante a situación provocada polo coronavirus COVID-19

20 Mar 2020

O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do vinte de marzo de dous mil vinte, adoptou o acordo de «Aprobar a Instrución acerca da execución dos contratos de obra da Xunta de Galicia ante a situación provocada polo coronavirus COVID-19, que se xunta como anexo.

No DOG de 20 de marzo de 2020, aparece o anuncio da RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 20 de marzo de 2020, polo que se aproba a Instrución acerca da execución dos contratos de obra da Xunta de Galicia ante a situación provocada polo coronavirus COVID-19.

AnuncioG0244-200320-10_gl


Aprobada la Instrucción acerca de la ejecución de los contratos de obra de la Xunta de Galicia ante la situación provocada por el coronavirus COVID-19

El Consello de la Xunta de Galicia, en su reunión de veinte de marzo de dos mil veinte, adoptó el acuerdo de «Aprobar la Instrucción acerca de la ejecución de los contratos de obra de la Xunta de Galicia ante la situación provocada por el coronavirus COVID-19, que se acopaña como anexo.

En el DOG de 20 de marzo de 2020, aparece el anuncio de la RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 20 de marzo de 2020, por el que se aprueba la Instrucción acerca de la ejecución de los contratos de obra de la Xunta de Galicia ante la situación provocada por el coronavirus COVID-19

Compartir