Xunta Xeral ordinaria 23 de maio de 2017

24 Abr 2017

Conforme á convocatoria realizada na circular 8/2017 infórmase da celebración dunha Xunta Xeral ordinaria a celebrar o día 23 de maio de 2017 nas oficinas da Sede Colexial en Santiago de Compostela, que terá lugar ás 16,00 horas en primeira convocatoria e ás 16,30 horas en segunda convocatoria respectivamente.

No panel de servizos da web colexial, pódese consultar a documentación dos asuntos a tratar na sesión así como toda a información e documentación relativa á participación telemática nas Xuntas Xerais.


Conforme a la convocatoria realizada en la circular 8/2017 se informa de la celebración de una Junta General ordinaria a celebrar el día 23 de mayo de 2017 en las oficinas de la Sede Colegial en Santiago de Compostela, y que tendrá lugar a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 16,30 horas en segunda convocatoria respectivamente.

En el panel de servicios de la web colegial, se puede consultar la documentación de los asuntos a tratar en la sesión así como toda la información y documentación relativa a la participación telemática en las Juntas Generales.

Compartir