Xornada Técnica Baumit_SATE

17 xuñ 2015

Nesta xornada técnica, BAUMIT (Especialistas en Sistemas de Illamento Térmico polo Exterior) presentará solucións e aplicacións construtivas que axuden a aumentar a Eficiencia Enerxética dos Edificios mediante os seus sistemas SATE tanto en obra nova como en rehabilitación. Neste sentido, trataranse exemplos de exemplos de certificacións enerxéticas e a súa comparativa con illamento eliminando as pontes térmicas con Sistemas SATE, de acordo ao novo Documento de Aforro de Enerxía do CTE.

Programa da Xornada:

SISTEMAS DE ILLAMENTO TÉRMICO EXTERIOR (SATE)
– Impacto das melloras nos niveis de Illamento nos Edificios Existentes
– Explicación do sistema: Conceptos xerais, finalidade, beneficios, compoñentes, posta en obra e detalles construtivos.
– Cumprimento CTE: Novo DB HE 1
– Subvencións, axudas, etc. Plan PAREER – CRECE
– Acabados: Novas tecnoloxías (auto-limpeza na fachada) e novas texturas.
– Exemplos de aplicación en Rehabilitación e Obra Nova
– Patoloxías: O porqué

Ponentes:
– María Dores Sánchez, Xefe de Produto Baumit, S.L.
– Alberto López, Xestor de Proxectos Zona Noroeste, Baumit, S.L.

Datas e lugares de celebración:
– Santiago, xoves 25 de xuño, ás 19:00 h.
Delegación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en Santiago. Praza da Quintana, nº 1, 2º
– Vigo, venres 26 de xuño, ás 12:00 h.
Sala de usos múltiples da Delegación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en Vigo. Doutor Cadaval, nº 5

Inscricións:
Enviar e-mail a c.molina@baumit.es, coa seguinte información:

*Nome
*Apelidos
*Lugar da xornada (Santiago o Vigo)
*Nome da xornada: Xornada Técnica Baumit
*Teléfono

Máis información nos seguintes enlaces:

Por qué rehabilitar con SATE

Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior SATE

www.baumit.es

Entregarase documentación técnica completa.
Ao finalizar servirase un viño español

……….

Jornada Técnica Baumit_SATE
En esta jornada técnica, BAUMIT (Especialistas en Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior) presentará soluciones y aplicaciones constructivas que ayuden a aumentar la Eficiencia Energética de los Edificios mediante sus sistemas SATE tanto en obra nueva como en rehabilitación. En este sentido, se tratarán ejemplos de ejemplos de certificaciones energéticas y su comparativa con aislamiento eliminando los puentes térmicos con Sistemas SATE, de acuerdo al nuevo Documento de Ahorro de Energía del CTE.

Programa de la Jornada:

SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR (SATE)

– Impacto de las mejoras en los niveles de Aislamiento en los Edificios Existentes
– Explicación del sistema: Conceptos generales, finalidad, beneficios, componentes, puesta en obra y detalles constructivos.
– Cumplimiento CTE: Nuevo DB HE 1,
– Subvenciones, ayudas, etc. Plan PAREER – CRECE
– Acabados: Nuevas tecnologías (auto-limpieza en la fachada) y nuevas texturas.
– Ejemplos de aplicación en Rehabilitación y Obra Nueva
– Patologías: El porqué

Ponentes:
– María Dolores Sánchez, Jefe de Producto Baumit, S.L.
– Alberto López, Gestor de Proyectos Zona Noroeste, Baumit, S.L.

Fechas y  lugares de celebración:
– Santiago, jueves 25 de junio, a las 19:00 h.
Delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en Santiago. Praza de la Quintana, nº 1, 2º
– Vigo, viernes 26 de junio, a las 12:00 h.
Sala de usos múltiples de la Delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en Vigo. Doutor Cadaval, nº 5

Inscripciones:
Enviar e-mail a c.molina@baumit.com, con la siguiente información:
*Nombre
*Apellidos
*Lugar de la jornada (Santiago o Vigo)
*Nombre de la Jornada: Jornada Técnica Baumit
*Teléfono

Más información en los siguientes enlaces:

Por qué rehabilitar con SATE

Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior SATE

www.baumit.es

Se entregará documentación técnica completa
Al finalizar se servirá un vino español

Compartir