Fundación Juana de Vega. Ciclo de conferencias sobre paisaxe

24 Nov 2015

A Fundación Juana de Vega dentro das actividades que se desenvolven no marco do Máster de Arquitectura da Paisaxe 2015- 2016, organiza un ciclo de conferencias sobre a paisaxe nas que participarán recoñecidos paisajistas de toda Europa.
As conferencias terán lugar na sede da Fundación os días 24, 25, 27 e 30 de novembro, e serán de acceso libre mediante inscrición no seguinte email: Info@juanadevega.org. (Achegamos cartel do ciclo de conferencias).

Paul T Simons.
Arquitecto inglés especialista en patrimonio histórico e turismo termal, é o socio fundador de Paul Simons Associates, consultora especializada neste ámbito. Na actualidade tamén é director de McCurdy & Co, empresa dedicada a reconstrucións de edificios históricas utilizando fundamentalmente madeira.

João Nunes
Socio Fundador e Presidente de PROAP, Estudo de Arquitectura da Paisaxe conformada por un amplo equipo multidisciplinar de profesionais, cunha recoñecida experiencia no ámbito da paisaxe, na súa acepción máis ampla.
Imparte clases no Instituto Superior de Agronomía de Lisboa desde 1991. Actualmente tamén imparte clases no Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, Universidade Politécnica de Milán, Universidade Politécnica de Turín, Facultade de Arquitectura Ludovico Quaroni da Universidade de Roma “A Sapienza”, Facultade de Arquitectura de Alghero e na Accademia dei Architettura de Mendrisio.

Luís Andrés Orive
Director do Centro de Estudos Ambientais do Concello de Vitoria- Gasteiz. Este é un organismo autónomo municipal que ten a misión de velar pola sustentabilidade de Vitoria-Gasteiz, impulsando o desenvolvemento sustentable do municipio na súa integridade e entendendo este non como un ente illado, senón vinculado ao seu biorregión, a Llanada Alavesa.
Luís Orive é responsable do anel verde de Vitoria que supuxo o recoñecemento da cidade como ?Capital Verde Europea 2012?.

Teresa Andresen
Teresa Andresen é Doutora en Arquitecta Paisajista, catedrática do Departamento de Geociencias, ambiente e Ordenación do Territorio dá Universidade do Porto. Dirixiu, entre 1986 e 1988, a recuperación do Parque de Serralves, e coordinou o estudo de Estrutura Ecolóxica da área metropolitana de Porto. É co-autora, con Teresa Portela Marques, do libro Jardins Históricos do Porto e Directora do Xardín Botánico do Porto. Foi membro do Consello científico da Axencia Europea de Ambiente. Premio ECLAS 2015 á súa traxectoria.

Ver programa

……….

Fundación Juana de Vega. Ciclo de conferencias sobre paisaje

La Fundación Juana de Vega dentro de las actividades que se desarrollan en el marco del Máster de Arquitectura del Paisaje 2015- 2016, organiza un ciclo de conferencias sobre el paisaje en las que participarán reconocidos paisajistas de toda Europa.
Las ponencias tendrán lugar en la sede de la Fundación los días 24, 25, 27 y 30 de noviembre, y serán de acceso libre mediante inscripción en el siguiente email: Info@juanadevega.org. (Adjuntamos cartel del ciclo de conferencias).

Paul T Simons.
Arquitecto inglés especialista en patrimonio histórico y turismo termal, es el socio fundador de Paul Simons Associates, consultora especializada en este ámbito. En la actualidad también es director de McCurdy & Co, empresa dedicada a reconstrucciones de edificios históricas utilizando fundamentalmente madera.

João Nunes
Socio Fundador y Presidente de PROAP, Estudio de Arquitectura del Paisaje conformado por un amplio equipo multidisciplinar de profesionales, con una reconocida experiencia en el ámbito del paisaje, en su acepción más amplia.
Imparte clases en el Instituto Superior de Agronomía de Lisboa desde 1991. Actualmente también imparte clases en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, Universidad Politécnica de Milán, Universidad Politécnica de Turín, Facultad de Arquitectura Ludovico Quaroni de la Universidad de Roma “La Sapienza”, Facultad de Arquitectura de Alghero y en la Accademia di Architettura de Mendrisio.

Luis Andrés Orive
Director del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz. Este es un organismo autónomo municipal que tiene la misión de velar por la sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz, impulsando el desarrollo sostenible del municipio en su integridad y entendiendo éste no como un ente aislado, sino vinculado a su biorregión, la Llanada Alavesa.
Luis Orive es responsable del anillo verde de Vitoria que supuso el reconocimiento de la ciudad como “Capital Verde Europea 2012”.

Teresa Andresen
Teresa Andresen es Doctora en Arquitecta Paisajista, catedrática del Departamento de Geociencias, ambiente y Ordenación del Territorio da Universidade do Porto. Dirigió, entre 1986 y 1988, la recuperación del Parque de Serralves, y coordinó el estudio de Estructura Ecológica del Área metropolitana de Porto. Es co-autora, con Teresa Portela Marques, do libro Jardins Históricos do Porto y Directora del Jardín Botánico do Porto. Fue miembro del Consejo científico de la Agencia Europea de Ambiente. Premio ECLAS 2015 a su trayectoria.

Ver programa

Compartir