Curso sobre Informe de Avaliación de Edificios

23 Dec 2015

A inspección das Instalacións de subministro e evacuación de augas, e de electricidade.  Ferrol, 22 de xaneiro de 2.016

A crecente concienciación por manter e conservar o patrimonio edificado tras a aprobación da ordenanza de inspección técnica do Concello de Ferrol, unido á súa incentivación económica e á diminución da obra de nova planta, motiva a necesidade por parte do arquitecto de adquirir coñecementos especializados no campo das patoloxías edificatorias e as súas solucións.
Este curso representa un achegamento ao coñecemento, detección, identificación e diagnóstico dos danos e patoloxías nas instalacións, establecendo unha metodoloxía de inspección das mesmas e dos criterios que xerarían un informe desfavorable.

máis información e inscrición

……….

Curso sobre Informe de Evaluación de Edificios.

La inspección de las Instalaciones de suministro y evacuación de aguas y de electricidad. Ferrol, 22 de xaneiro de 2.016
La creciente concienciación por mantener y conservar el patrimonio edificado tras la aprobación de la ordenanza de inspección técnica del Concello de Ferrol, unido a su incentivación económica y a la disminución de la obra de nueva planta, motiva la necesidad por parte del arquitecto de adquirir conocimientos especializados en el campo de las patologías edificatorias y sus soluciones.
Este curso representa un acercamiento al conocimiento, detección, identificación y diagnóstico de los daños y patologías en las instalaciones, estableciendo una metodología de inspección de las mismas y de los criterios que generarían un informe desfavorable.

más información e inscripción

Compartir