Curso de iniciación á simulación enerxética con Open Studio

11 maio 2017

A simulación enerxética trata de construír un edificio “virtual” sobre o que se calculan as diferentes opcións enerxéticas (envolvente / sistemas/…) de forma interrelacionada co fin de alcanzar determinados valores obxectivo (os da regulamentación ou outros) ou de optimizar mediante a confección de diferentes escenarios aqueles que proporcionen un maior beneficio enerxético ao edificio. Trátase pois dunha potente ferramenta de análise e de proxecto enfocada desde o punto de vista do deseño para a eficiencia enerxética.

Máis información e inscrición AQUÍ

Curso de iniciación a la simulación energética con Open Studio
La simulación energética trata de construir un edificio “virtual” sobre el que se calculan las diferentes opciones energéticas (envolvente / sistemas/…) de forma interrelacionada con el fin de alcanzar determinados valores objetivo (los de la reglamentación u otros) o de optimizar mediante la confección de diferentes escenarios aquellos que proporcionen un mayor beneficio energético al edificio. Se trata pues de una potente herramienta de análisis y de proyecto enfocada desde el punto de vista del diseño para la eficiencia energética.

Compartir