Curso de iniciación á simulación enerxética con Open Studio

0

A simulación enerxética trata de construír un edificio «virtual» sobre o que se calculan as diferentes opcións enerxéticas (envolvente / sistemas/…) de forma interrelacionada co fin de alcanzar determinados valores obxectivo (os da regulamentación ou outros) ou de optimizar mediante a confección de diferentes escenarios aqueles que proporcionen un maior beneficio enerxético ao edificio. Trátase pois dunha potente ferramenta de análise e de proxecto enfocada desde o punto de vista do deseño para a eficiencia enerxética.

Máis información e inscrición AQUÍ

Curso de iniciación a la simulación energética con Open Studio
La simulación energética trata de construir un edificio “virtual” sobre el que se calculan las diferentes opciones energéticas (envolvente / sistemas/…) de forma interrelacionada con el fin de alcanzar determinados valores objetivo (los de la reglamentación u otros) o de optimizar mediante la confección de diferentes escenarios aquellos que proporcionen un mayor beneficio energético al edificio. Se trata pues de una potente herramienta de análisis y de proyecto enfocada desde el punto de vista del diseño para la eficiencia energética.

About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube