CURSO: “APROXIMACIÓN A TÉCNICAS DE FOTOGRAMETRÍA EN La ARQUITECTURA”

29 Out 2015

A Delegación de Pontevedra do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia organizará os vindeiros días 13 e 20 de Novembro en colaboración coa empresa Geomati-k Ingeniería un Curso de Aproximación a técnicas de Fotogrametría na Arquitectura.
O curso está orientado principalmente a Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Enxeñeiros, estudiantes e outros profesionais do sector que deseen iniciarse no manexo destas técnicas. Será un curso orientado a dúas sesións nas que se tocarán as seguintes temáticas:

 • Venres, día 13 de Novembro:
  Coñecementos básicos da fotogrametría dixital e as súas aplicacións.
  Introducción á fotografía.
  Introducción á Xeomática (nubes de puntos 3D, structure for motion, etc)
  REALIZACION DUN LEVANTAMENTO CON FOTOGRAMETRIA
  Metodoloxía de campo para realizar un levantamento.
  Toma de fotografías para a realización dun levantamento fotogramétrico.
 • Venres, día 20 de Novembro:
  INTRODUCCION DO SOFTWARE PHOTOSCAN
  Xeneración de modelos 3d a partir dos datos do alumno
  Xeneración de modelos 3d a partir dun exemplo aportado polo docente dunha fachada arquitectónica.
  INTRODUCCION A SOFTWARE DE EDICION MESHLAB
  Edición, visualización e interacción con nubes de puntos y modelos 3D.

Prezos:
Matrícula Ordinaria 150 €
Matrícula Colexiados COAG 100 €
Matrícula Colexiados COAG * 75 €
* (Suscritos a formación)

Datas e horarios: venres 13 e 2o de novembro: en horario de 16:00h a 20:00h.

Lugar: Pazo da Cultura. Rúa Alexandre Bóveda s/n. PONTEVEDRA

Mais información e inscricións aquí

CURSO: “APROXIMACIÓN A TÉCNICAS DE FOTOGRAMETRÍA EN La ARQUITECTURA”

La Delegación de Pontevedra del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia organizará los próximos días 13 y 20 de Noviembre en colaboración con la empresa Geomati-k Ingeniería un Curso de Aproximación a técnicas de Fotogrametría en la Arquitectura.

El curso está orientado principalmente a Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros, estudiantes y otros profesionales del sector que deseen iniciarse en el manejo de estas técnicas. Será un curso orientado a dos sesiones en las que se tocarán las siguientes temáticas:

 • 13 de Noviembre:
  Conocimientos básicos de la fotogrametría digital y sus aplicaciones.
  Introducción a la fotografía.
  Introducción a la Geomática (nubes de puntos 3D, structure fuere motion, etc)
  REALIZACION DE UN LEVANTAMIENTO CON FOTOGRAMETRÍA
  Metodología de campo para realizar un levantamiento.
  Toma de fotografías para la realización de un levantamiento fotogramétrico.
 • 20 de Noviembre:
  INTRODUCCION DEL SOFTWARE PHOTOSCAN
  Generación de modelos 3d a partir de los datos del alumno
  Generación de modelos 3d a partir de un ejemplo aportado por el docente de una fachada arquitectónica.
  INTRODUCCION A SOFTWARE DE EDICION MESHLAB
  Edición, visualización e interacción con nubes de puntos y modelos 3D.

Precios:
Matrícula Ordinaria 150 €
Matrícula Colegiados COAG 100 €
Matrícula Colegiados COAG * 75 €
* (Suscritos la formación)

Fechas y horarios: viernes 13 y 20 de noviembre: en horario de 16:00h a 20:00h.

Lugar: Pazo de la Cultura. Rúa Alexandre Bóveda s/n. PONTEVEDRA

Mas información e inscripción aquí

 

Compartir