Atinne. Curso de diseño arquitectónico BIM con REVIT

22 Dec 2015

Curso orientado a estudantes e profesionais do sector da construción, arquitectura, enxeñaría e deseño de interiores, interesados en coñecer o proceso de elaboración dun proxecto de execución de espazos arquitectónicos co software Revit Architecture de AUTODESK.

O software Revit® de Autodesk® foi desenvolvido especificamente para a creación construtiva de modelos de edificación baixo a contorna B.I.M. (Building Information Modeling), e permite aos profesionais do deseño e a construción transformar as ideas iniciais do proxecto desde a fase conceptual até o desenvolvemento do proxecto de execución cun enfoque coordinado e homoxéneo baseado en modelos. Trátase dun único software que agrupa as características do deseño arquitectónico, a construción, a enxeñaría MEP (instalacións) e o deseño estrutural.

Datos do evento:
Docente: Jorge Cebreiro – Arquitecto.
Duración: 32 horas.
Datas: 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de febreiro de 2015.
Horario: luns, martes, mércores e xoves de 16:00 a 20:00 horas
Onde: Atinne (C/ Angel Rebollo 56-58 baixo, 15002 A Coruña).
Prezo:
320 € Prezo ordinario
285 € Colexiados COAG
240 € Colexiados COAG susbscritos ao servizo de formación

Máis información e inscrición AQUÍ

……….

Atinne. Curso de diseño arquitectónico BIM con REVIT

Curso orientado a estudiantes y profesionales del sector de la construcción, arquitectura, ingeniería y diseño de interiores, interesados en conocer el proceso de elaboración de un proyecto de ejecución de espacios arquitectónicos con el software Revit Architecture de AUTODESK.

El software Revit® de Autodesk® ha sido desarrollado específicamente para la creación constructiva de modelos de edificación bajo el entorno B.I.M. (Building Information Modeling), y permite a los profesionales del diseño y la construcción transformar las ideas iniciales del proyecto desde la fase conceptual hasta el desarrollo del proyecto de ejecución con un enfoque coordinado y homogéneo basado en modelos. Se trata de un único software que agrupa las características del diseño arquitectónico, la construcción, la ingeniería MEP (instalaciones) y el diseño estructural.

Datos del evento:
Docente: Jorge Cebreiro – Arquitecto.
Duración: 32 horas.
Fechas: 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de febrero de 2015.
Horario: lunes, martes, miércoles y jueves de 16:00 a 20:00 horas
Dónde: Atinne (C/ Ángel Rebollo 56-58 bajo – 15002 – A Coruña).
Precio:
320 € Precio ordinario
285 € Colegiados COAG
240 € Colegiados COAG suscritos al servicio de formación

Más información e inscripción AQUÍ

Compartir