Aberta matrícula no curso Metodoloxía BIM para arquitectos | Implantación 1: Análise da situación do estudo

10 Abr 2019

Este curso forma parte do itinerario formativo “Metodoloxía BIM para arquitectos. Xestión da implantación nun pequeno estudo de arquitectura”, que se propón como unha axuda ao arquitecto na necesaria transición desde un entorno CAD a un entorno de traballo baseado en procesos BIM.

Este primeiro curso ten como finalidade que os alumnos avalíen de forma obxectiva os recursos tanto técnicos como humanos da súa plataforma profesional para poder establecer as súas necesidades particulares.
Valorarase neste apartado a análise de requirimentos internos tanto de hardware, aprendendo a valorar a oferta técnica existente no mercado, como as alternativas de software dispoñibles en función dos parámetros propios de cada alumno.

Modalidade

O curso desenvolveranse en modalidade semipresencial, cun maior peso da parte online, combinando os beneficios da formación presencial e telemática, e permitindo ademais unha maior e flexibilidade á hora de cursalos. A duración de cada curso será de 45 horas (8 presenciais e 37 online).

Prezos

Dada a importancia desta liña formativa, os cursos terán prezos reducidos (1,70 €/hora), sendo o importe de matrícula en cada un deles:

  • colexiados COAG subscritos a formación: 75€
  • colexiados COAG: 95€
  • matrícula ordinaria: 150€

Ademais, ofrécese un desconto adicional do 10% sobre o prezo total de matrícula a aqueles colexiados que se inscriban nos tres cursos do itinerario formativo BIM 2019. Este desconto aplicarase na matriculación do terceiro curso do itinerario.

Datas e lugares de celebración das sesións presenciais, programa e contidos completos e inscrición nos enlaces de cada ubicación:

– Vigo:
Martes 23 e luns 29 de abril.
Delegación de Vigo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Doutro Cadaval 5.

– A Coruña:
Martes 23 e luns 29 de abril.
Laboratorio de Diseño Asistido de la ETSAC (5ª planta)

– Ourense:
Martes 23 e luns 29 de abril.
Centro Cultural Marcos Valcarcel. Progreso, 30.

……….

Abierta matrícula en el curso Metodología BIM para arquitectos | Implantación 1: Análisis de la situación del estudio

Este curso forma parte del itinerario formativo “Metodología BIM para arquitectos. Gestión de la implantación en un pequeño estudio de arquitectura”, que se propone como una ayuda al arquitecto en la necesaria transición desde un entorno CAD a un entorno de trabajo basado en procesos BIM.

Este primer curso tiene como finalidad que los alumnos evalúen de forma objetiva los recursos tanto técnicos cómo humanos de su plataforma profesional para poder establecer sus necesidades particulares.
Se valorará en este apartado el análisis de requerimientos internos tanto de hardware, aprendiendo a valorar la oferta técnica existente en el mercado, como las alternativas de software disponibles en función de los parámetros propios de cada alumno.

Modalidad

El curso se desarrollarán en modalidad semipresencial, con un mayor peso de la parte online, combinando los beneficios de la formación presencial y telemática, permitiendo además una mayor flexibilidad a la hora de cursarlos. La duración de cada curso será de 45 horas (8 presenciales y 37 online).

Precios

Dada la importancia de esta línea formativa, los cursos tendrán precios reducidos (1,70 €/hora), siendo el importe de matrícula en cada uno de ellos:

  • colegiados COAG suscritos a formación: 75€
  • colegiados COAG: 95€
  • matrícula ordinaria: 150€

Además, se ofrece un descuento adicional del 10% sobre el precio de total de matrícula a aquellos colegiados que se inscriban en los tres cursos del itinerario formativo BIM 2019. Este descuento se aplicará en la matriculación del tercer curso del itinerario.

Fechas y lugares de celebración de las sesiones presenciales, programa y contenidos completos e inscripción en el enlace de cada ubicación:

– Vigo:
Martes 23 y  lunes 29 de abril.
Delegación de Vigo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Doutro Cadaval 5.

– A Coruña:
Martes 23 y  lunes 29 de abril.
Delegación de A Coruña do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Federico Tapia, 64

– Ourense:
Martes 23 y  lunes 29 de abril.
Centro Cultural Marcos Valcarcel. Progreso, 30.

Compartir