Oferta de empleo

Oferta de empleo

Eurovaloraciones S.A. selecciona 3 Arquitectos/as visitadores para as provincias de A Coruña, Ourense e Pontevedra. Funcions: Realización de visitas a inmobles para a posterior elaboración de informes de valoración. Tipo de contrato: Autónomo – Requisitos:...
Oferta de emprego

Oferta de emprego

UVE VALORACIONES S.A.  selecciona varios postos de arquitecto/a autónomo como  tasador externo para a zona de Pontevedra, Santiago e Ourense. Requisitos: Un ano de experiencia en sociedades de tasación. Tipo de contrato: Autónomo. Interesados: Enviar C.V. a atención...
Oferta de empleo

Oferta de emprego

Gesvalt Sociedad de Tasación S.A. selecciona Arquitecto/a tasador externo para Pontevedra Funcions: Arquitecto/a tasador externo para valoración de inmobles afectados por sinistros englobados como Riscos Extraordinarios, valóranse os danos tanto en construcións como...
Oferta de emprego

Oferta de emprego

UVE VALORACIONES S.A.  selecciona arquitecto/a autónomo como  tasador externo para a zona de Pontevedra. Requisitos: Un ano de experiencia en sociedades de tasación. Valóranse candidaturas que teñan algún curso ou máster en valoracións ou tasacións inmobiliarias Tipo...