Nova Lei do Solo de Galicia

Nova Lei do Solo de Galicia

Publicación no D.O.G. da nova Lei do Solo Infórmase que no Diario Oficial de Galicia do pasado 19 de febreiro (DOG nº 34) saiu publicada a Lei 2/2016 de 10 de febreiro do Solo de Galicia. Pódese consultar o texto publicado no seguinte  ENLACE