Novas de Lexislación

Criterios da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia á “interpretación do artigo 40 da Lei 2/2016 relativo ás edificacións tradicionais”

Posted by / 21 junio 2021 / Categories: COAGactua, Lexislación, Normativa, Urbanismo / -

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) remitiu unha consulta á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo en relación coa en relación á interpretación do artigo 40 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia relativo ás edificacións tradicionais.; ao detectarse a existencia de criterios interpretativos distintos en diferentes concellos o que, por tal motivo, están a dificultar o traballo dos profesionais.

Continuar lendo →

Criterios da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia sobre “a suficiencia do proxecto básico de edificación para a concesión de licencia urbanística”

Posted by / 21 junio 2021 / Categories: COAGactua, Lexislación, Normativa, Urbanismo / -

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) remitiu unha consulta á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo en relación coa suficiencia do proxecto básico para a concesión de licencia urbanística; ao detectarse a existencia de criterios interpretativos distintos en diferentes concellos o que, por tal motivo, están a dificultar o traballo dos profesionais.

Continuar lendo →

Aprobación do Decreto polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o Rexistro Galego de Informes de Avaliación dos Edificios

Posted by / 20 abril 2021 / Categories: Lexislación, Normativa, Publicada en Portada / -

No DOG de 20 de abril, publícase o DECRETO 61/2021, do 8 de abril, que pretende regular o informe de avaliación de edificios como instrumento que acredita a situación en que se atopa un edificio, regulado no capítulo II do título preliminar da Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e rexeneración e renovación urbanas de Galicia. Continuar lendo →

Modificación del RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

Posted by / 24 marzo 2021 / Categories: Lexislación, Normativa, Publicada en Portada / -

En el BOE de 24 de marzo, aparece publicado el Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Continuar lendo →

Convocadas subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2021

Posted by / 24 marzo 2021 / Categories: Lexislación, Normativa, Noticias, Publicada en Portada / -

No DOG de 22 de marzo, se publica a Resolución do Instituto Galego da Vivenda e Solo, do 5 de marzo de 2021, pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2021. Continuar lendo →

Convocatoria de axudas para adquisición de vivenda nos centros históricos

Posted by / 23 marzo 2021 / Categories: Lexislación, Noticias, Publicada en Portada / -

Publicada no DOG a Resolución do Instituto Galego da Vivenda e Solo pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a adquisición de vivenda nos centros históricos e se procede á súa convocatoria para o ano 2021. Continuar lendo →

Actualización de utilidades COAG

Posted by / 3 marzo 2021 / Categories: Lexislación, Normativa, Publicaciones, Publicada en Portada / -

Está dispoñible para todos aqueles colexiados con alta neste servizo, o listado de normativa de obligado cumprimento actualizado a 15 de febreiro de 2021, recollendo todas as novedades lexislativas do ano anterior.

Continuar lendo →

Actualización de la aplicación web del Atlas digital de las Áreas Urbanas en España

Posted by / 24 febrero 2021 / Categories: Lexislación, Noticias, Publicada en Portada / -

Desde la Dirección General de Vivienda y Suelo informan de la incorporación de notables mejoras en la funcionalidad y en el interfaz de usuario, así como una actualización tecnológica que permite el acceso también desde dispositivos móviles. Continuar lendo →

Convocadas para o ano 2021 as subvencións para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021

Posted by / 3 febrero 2021 / Categories: Lexislación, Noticias, Publicada en Portada / -

No DOG de 2 de febreiro, publícase a resolución do Instituto Galego da Vivenda e Solo pola que se convocan as axudas para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 para o ano 2021. Continuar lendo →

Publicado o Decreto 238/2020, do 29 de decembro, polo que se aproban as Directrices de paisaxe de Galicia

Posted by / 2 febrero 2021 / Categories: Lexislación, Normativa, Publicada en Portada / -

Publicado no DOG o 1 de febreiro o decreto polo que se aproba a nova normativa, a primeira deste tipo na comunidade e cuxas consideracións deberán ser integradas en todas as iniciativas que se promovan co fin de protexer os valores paisaxísticos, que entrará en vigor o 20 de febreiro. Continuar lendo →

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube