Nova Lei do Solo de Galicia

23 Feb 2016

Publicación no D.O.G. da nova Lei do Solo

Infórmase que no Diario Oficial de Galicia do pasado 19 de febreiro (DOG nº 34) saiu publicada a Lei 2/2016 de 10 de febreiro do Solo de Galicia.

Pódese consultar o texto publicado no seguinte  ENLACE

Compartir