Publicación no D.O.G. da nova Lei do Solo

Infórmase que no Diario Oficial de Galicia do pasado 19 de febreiro (DOG nº 34) saiu publicada a Lei 2/2016 de 10 de febreiro do Solo de Galicia.

Pódese consultar o texto publicado no seguinte  ENLACE