Oferta de formación por BECA

Oferta de formación por BECA

INSTRA INGENIEROS oferta duas becas de formación FEUGA / FUAC / SALCINES para A Coruña con posibilidades de incorporación. Funcións: Colaborar na redacción dos distintos documentos que conforman os proxectos, en coordinación co resto do equipo que participe no mesmo....