Oferta de formación por BECA

10 Mar 2022

INSTRA INGENIEROS oferta duas becas de formación FEUGA / FUAC / SALCINES para A Coruña con posibilidades de incorporación.

Funcións: Colaborar na redacción dos distintos documentos que conforman os proxectos, en coordinación co resto do equipo que participe no mesmo. Formarase e desenvolverá  proxectos de arquitectura industrial. Tamén colaborará no desenvolvemento de planos, medicións, etc

Coñecementos: • Graduada/o en Arquitectura •Bon manexo de AutoCAD. Coñecementos de REVIT
•Nivel alto de inglés

Ofertase: 2 BECAS con opcións de incorporación a Empresa.

Interesados: Porfolio dos traballos realizados a rrhh@instra.es

Compartir