Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura Andrés F. Couce con sede en Ferrol, selecciona arquitecto/a para desarrollar proxectos completos de edificación. Valórase coñecementos de REVIT, CYPE, CAD, Presupuestos, etc… Requisitos: Residencia en Ferrolterra Postos ofertados: 2 Tipo...
Oferta de emprego

Oferta de formación por beca e asalariado/a

Estudo de arquitectura con sede en Ferrol, selecciona arquitecto/a para cubrir 2 postos de traballo. Beca FEUGA/FUAC  Funcións a desempeñar: Desenvolvemento de proxectos, baixo a supervisión de arquitecto. Duración: 12 meses con posibilidade de contrato. Asalariado _...
Oferta de formación por Beca FEUGA

Oferta de formación por Beca FEUGA

Estudo de arquitectura As Built Arquitectura con sede en Ferrol selecciona arquitecto/a para formación por beca FEUGA Funcións: colaborar en tareas do estudio baixo supervisión. Coñecementos:Valóranse coñecementos de modelado 3D (Sketchup) e en algún programa de...
Jornadas GRUPO PUMA _ FERROL / OURENSE

Jornadas GRUPO PUMA _ FERROL / OURENSE

ÚLTIMOS DÍAS DE INSCRIPCIÓN Grupo Puma empresa que se dedica á fabricación de produtos e solucións técnicas para a construción, presenta estás xornadas presenciais co obxetivo de aportar os coñecementos e detalles técnicos necearios para a correcta execución dos SATE....
Oferta de formación por beca FUAC

Oferta de formación por beca FUAC

Estudio de arquitectura en Ferrol selecciona arquitecto/a  para formación por beca. Funcions: Colaborar nos traballos realizados polo estudio baixo a supervisión de arquitecto. Tipo de Beca: FUAC – 6 meses prorrogables. Coñecementos / requisitos: Manexo básico...