C.A.E. – estudo sobre a profesión de arquitecto

C.A.E. – estudo sobre a profesión de arquitecto

O Consello de Arquitectos de Europa (CAE), está a levar a cabo o seu quinto estudo sobre a profesión de arquitecto. Estes estudos realízanse cada dous anos e permiten facer un seguimento da transformación que sofre a profesión á luz das cambiantes circunstancias...