Oferta de emprego

Oferta de emprego

COGAMI con sede en Santiago de Compostela, selecciona arquitecto/a con experiencia en accesibilidade para encargo de traballos como autónomo. Funcións: Valoración de espacios en relación a accesibilidade. Deseño de espazos accesibles. Entrevistas coas persoas...