Oferta de emprego

1 xuñ 2022

COGAMI con sede en Santiago de Compostela, selecciona arquitecto/a con experiencia en accesibilidade para encargo de traballos como autónomo.

Funcións: Valoración de espacios en relación a accesibilidade. Deseño de espazos accesibles. Entrevistas coas persoas usuarias.

Requisitos: Experiencia en accesibilidade, carnet de conducir e vehículo propio, disponibilidade para incorporación inmediata.

Valorase capacidade para traballar en equipo, capacidade de comunicación e empatía.

Posto ofertado: Autónomo.

Interesados: enviar C.V.  a cv@cogami.gal 

Compartir