Dispoñible a revista tecnolóxica ANEXO n.14

0
Posted by / 1 julio 2014 / Categories: Sin categoría / 0 Comments

Publicado o nº14 da revista tecnolóxica ANEXO na web corporativa do Consello Superior de Colexios de Arquitectos de España (ENLACE CSCAE). Inclúe os seguintes artigos:

  • Canta enerxía consume o seu edificio, Mr. Foster?
  • Accesibilidade en obras de reforma e acondicionamento de locais.
  • Accesibilidade. Lei xeral de dereitos das persoas con minusvalidez e da súa inclusión social.
  • Estudos xeotécnicos na rehabilitación de edificios.
  • Xustificación características de comportamento ante o lume.

Disponible la revista tecnológica ANEXO n.14

Publicado el nº14 de la revista tecnológica ANEXO en la web corporativa del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España  (ENLACE CSCAE). Incluye los siguientes artículos:

  • ¿Cuánta energía consume su edificio, Mr. Foster? 
  • Accesibilidad en obras de reforma y acondicionamiento de locales. 
  • Accesibilidad. Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
  • Estudios geotécnicos en la rehabilitación de edificios. 
  • Justificación características de comportamiento ante el fuego. 
About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube