Actualización dos comentarios oficiais do DB-SI e DB-SUA do CTE

0
Posted by / 8 julio 2014 / Categories: Sin categoría / 0 Comments

Recentemente, o Ministerio de Fomento publicou na páxina oficial do CTE unha nova versión dos Documentos Básicos de Seguridade fronte a Incendios (DB-SI) e de Seguridade de Utilización e Accesibilidade (DB-SUA)  nos que se actualizaron os comentarios que pretenden aclarar os criterios interpretativos do texto normativo. Enlace á páxina de descarga dos DBs.


Actualización de los comentarios oficiales del DB-SI y DB-SUA del CTE

Recientemente, el Ministerio de Fomento ha publicado en la página oficial del CTE una nueva versión de los Documentos Básicos de Seguridad frente a incendios (DB-SI) y de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA) en los que se han actualizado los comentarios que pretenden aclarar los criterios interpretativos del texto normativo. Enlace a la página de descarga de los DBs.

About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube