Publicado na zona de normativa o listado da Normativa de interese da primeira quincena do mes de xaneiro de 2022. Dito listado, estará dispoñible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, ao seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial.