Programa de mobilización de vivendas para o alugamento

5 Out 2022

No DOG de 3 de outubro, publícase a Resolución do Instituto Galego da Vivenda e Solo, do 21 de setembro de 2022, pola que se regula o Programa de mobilización de vivendas para o alugamento (código de procedemento VI426D).

Obxecto: O obxecto desta resolución é regular o Programa de mobilización de vivendas para o alugamento (en diante, PMVA), co que se pretende mobilizar o meirande número posible de vivendas baleiras de titularidade privada para a súa incorporación, a un prezo accesible, ao mercado de alugamento (código de procedemento VI426D).

Ámbito de aplicación: O PMVA implantarase en todos os concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Enlace ao DOG.

Compartir