Prazas de Arquitecto/a no BOP A Coruña

19 Dec 2022

No Boletín Oficial da Provicia de A Coruña de data 19 de decembro, aparecen anuncios de bases de estabilización de emprego temporal nos concellos de Ferrol e de Boiro.

FERROL

Bases estabilización de emprego temporal OEP 2021 BOP AC 19/12/2022

 BOIRO

Bases xerais e específicas da convocatoria para a estabilización de emprego temporal da oferta de emprego publico extraordinaria 2022 BOP AC 19/12/2022

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

 

Compartir