Oferta de emprego público 2018 | Deputación de Pontevedra

0
Posted by / 4 diciembre 2018 / Categories: Emprego / 0 Comments

No BOP-Pontevedra de 4 de decembro, anúnciase Resolución Presidencial de data 30 de novembro de 2018 aprobando a oferta de emprego público para o ano 2018, que comprende o número total de prazas de persoal funcionario de carreira e de postos de traballo de persoal laboral fixo que a seguir se detallan. Entre elas hai varias prazas de arquitecto.

Enlace ao BOP.


Oferta de empleo público 2018 | Diputación de Pontevedra

En el BOP-Pontevedra de 4 de diciembre, se anuncia Resolución Presidencial de fecha 30 de noviembre de 2018 aprobando la oferta de empleo público para el año 2018, que comprende el número total de plazas de personal funcionario de carrera y de puestos de trabajo de personal laboral fijo que a continuación se detallan. Entre ellas hay varias plazas de arquitecto.

Enlace al BOP.

About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube