No BOP-A Coruña de 21 de setembro, aparece o anuncio do Concello de Pontedeume da Convocatoria e bases para a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos para o posto de arquitecto/a.

O prazo de presentación de solicitudes será de SETE DÍAS NATURAIS, contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP.

ENLACE A BOP.