Concello de Oleiros | Convocatoria dunha praza de arquitecto funcionario interino

0
Posted by / 25 abril 2019 / Categories: Emprego / 0 Comments

No BOP-A Coruña de 10 de abril anúnciase a convocatoria do procedemento selectivo para cubrir, por persoal funcionario interino, unha praza de arquitecto no Concello de Oleiros.

Publicouse tamén unha Corrección de erros no BOP o 25 de abril.


Ayuntamiento de Oleiros | Convocatoria de una plaza de arquitecto funcionario interino

En el BOP-A Coruña de 10 de abril se anuncia la convocatoria del procedimiento selectivo para cubrir, por personal funcionario interino, una plaza de arquitecto en el Ayuntamiento de Oleiros.

Se publicó también una Corrección de errores en el BOP el 25 de abril.

 

About the author

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube