Concello de Coirós – Praza de Arquitecto

4 Nov 2022

No BOP A Coruña de 2 de novembro, aparece o anuncio da Convocatoria para a selección de funcionario, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Arquitecto, para a cobertura definitiva de praza incluída na (OEP 2022), por concurso- oposición. (media xornada) do Concello de Coirós.

Enlace ao BOP.

Compartir