Concello de Baiona – Unha praza de arquitecto/a

14 Nov 2023

No BOP Pontevedra de 14 de novembro, publícase a convocatoria dunha praza de arquitecto superior funcionario interino por programa.

ANUNCIO

Despois de aprobar por Resolución de Alcaldía núm. 2023-2459 de data 31 de outubro de 2023, as bases e a convocatoria para de proceso de selección dun/dunha arquitecto/a superior como funcionario/a interino/a para a execución dun programa de carácter temporal, ábrese o prazo de presentación de solicitudes que será de dez días hábiles a contar dende a data da publicación deste anuncio.

As bases desta convocatoria publicaranse na páxina institucional do Concello www.baiona.gal, na sede electrónica https://baiona.sedelectronica.gal e, no taboleiro de anuncios do Concello.

ENLACE AO BOP.

 

Compartir