Apertura de sobres A do Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitación do edificio de xulgados situado na rúa Lalín de Vigo

16 Mar 2023

En cumprimento do establecido na cláusula 7.4 do Prego de Bases que rexe este concurso, infórmase que o luns día 20 de marzo de 2023, ás 10:30 horas procederase á apertura dos sobres  A   (relativos a identidade) dos premiados no Concurso de ideas, con intervención de Xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitación do edificio dos xulgados situados na rúa Lalín de Vigo.

Achégase o enlace á Plataforma de Contratos de Galicia: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=806349

Compartir