Resolución do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en relación ao recurso especial presentado polo COAG en impugnación dos pregos da licitación para contratar a redacción da delimitación de usos portuarios e o plan especial do porto.

23 Mar 2019

O Tribunal, informa de que tras posteriormente á presentación do recurso a Autoridade Portuaria anulou a licitación para modificar os pregos e convocar outra nova e así indica:
” Puesto que el órgano de contratación ha “anulado” la licitación (rectius, ha desistido de ella), manifestando su intención de modificar los pliegos para después iniciar una nueva, procede poner fin al presente recurso por carencia sobrevenida de objeto”

Compartir