Escrito do Concello de Betanzos  comunicando o acordo do pleno da corporación do Concello en relación coas alegacións presentadas.