Os principais motivos da impugnación foron a ausencia de desglose do orzamento de licitación e os criterios de adxudicación.

Enlace ao texto do recurso.