Concello de Cabanas – Unha praza de Arquitecto/a

20 maio 2024

No BOE de 20 de maio publícase o anuncio do Concello de Cabanas onde figura, entre outras, unha praza de Arquitecto/a da plantilla de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de concurso, en turno libre/estabilización.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais a contar desde o seguinte ao desta publicación.

Enlace ao BOE.

Compartir