Interposición de recurso de reposición contra convocatoria da licitación para a contratación do Servizo de Asistencia Técnico Urbanística do Concello de Boqueixón

12 xuñ 2017

O principal motivo do recurso foron os criterios de solvencia. O COAG considera improcedente a petición dos certificados ISO previstos nos pregos ao non se tratar dun contrato suxeito a regulación harmonizada.

Ao tempo estima que os umbrais mínimos de solvencia necesarios para a admisión dos licitadores non están claros vulnerando, neste sentido, o principio fundamental de transparencia.

 Arquivos:

Compartir