O COAG presenta unhas alegacións en relación á aprobación incial da Relación de Postos de Traballo do concello de Lugo.